گيربكس سايز ۳۲ تحمل بار تا ۵ .۴كيلوگرم

مكانيزم سايز ۳۲ مختص پرده هاي سنگين وزن اين گيربكس از بهترين مواد صنعتي تشكيل شده كه بجهت استفاده ازنوع مواد و ضخامت ، در مقابل  فشار ، كشش ، گرما ، سرما و سائيدگي مقاومت بالايي دارد و براي توليد قطعات فلزي آن از آلياژ مخصوص استفاده شده تا به مرور زمان و استفاده […]

بیشتر بخوانید