شستشوي پرده زبرا

شستشوی پرده زبرا پرده زبرا از دو قسمت تور و پارچه تشكيل شده و بدليل قرار گرفتن در مسير پنجره و جريان هوا بيشترين گرد و خاك را به خود جذب كرده و اگر مدت زمان طولاني تميز و يا شستشو نشود ،پرده به مرور چرك تاب شده و ممكن است نياز به تعويض كلي […]

بیشتر بخوانید