• 894
  • 895
  • 896
  • 897
  • 898

تهران پرده   –   Tehran Pardeh

تهران پرده تامين لوازم پرده زبرا ، شيد ، لوردراپه و كركره

مكانيزم پرده سنگين - tehranpardeh

 

گيربكس سايز ۳۲ و ۳۸ جهت استفاده در پرده زبرا و پرده شيد

گيربكسهاي مناسب پرده سنگين وزن

مكانيزم انواع پرده زبرا و شيد

پروفيل پرده زبرا

 

انواع پروفيل ريل پرده زبرا و پرده شيد و متعلقات جانبي

درپوش ريل ، لوله آلومنيوم بالا ، لوله پايين

در رنگها و مدلهاي متنوع

زنجير پرده زبرا

    

زنجير گيربكس يا مكانيزم براي استفاده در انواع

 پرده هاي سبك و سنگين

 انواع پرده هاي شيد و زبرا با بهترين كيفيت

پرده لوردراپه مدل جناقي

فروش ويژه پرده لوردراپه

فروش ويژه پرده عمودي با بهترين كيفيت و قيمت

پرده هاي عمودي ۹ سانتي در طرحهاي جديد

تعمير انواع پرده زبرا ، پرده شيد ، پرده كركره ، پرده لوردراپه

جابجايي و تغيير سايز و شستشوي پرده شيد و پرده زبرا

همكاري با شركتها جهت نگهداري تعميرات و تامين قطعات

لوازم پرده